Lab

Komplex digitális elemzés a tökéletes stratégiáért

Komplex digitális elemzés a tökéletes stratégiáért

Buzási Bálint Managing Partner 2021.06.15

Managing Partner

Médiavásárlási adatok, fókuszcsoportos beszélgetések, kérdőíves kutatások, mélyinterjúk, insight-kutatás, adatalapú tervezés… A megalapozott stratégiai döntésekhez sokrétű információra van szükségünk.

Adatokhoz sokféleképpen hozzájuthatunk, azonban nem mindegy, hogy mekkora erőforrás- vagy épp időigénye van egy-egy stratégiát előkészítő elemzésnek.

Vannak helyzetek, amelyekben elengedhetetlen a nagyívű piackutatás és ennek feltételei is adottak, azonban a gyakorlatból tudjuk, hogy erre nem mindig van lehetőség, miközben információra változatlanul szükségünk van. Növekvő piaci igény van a gyorsan elérhető, gyakorlatban jól hasznosítható információkra a trendekről, a konkurensekről, a fogyasztókról, melyek a kommunikációs tervezéshez, monitorozáshoz adnak biztos alapot.

A fenti problémák megoldására dolgoztuk ki saját módszertanunkat, a Digitális Ökoszisztéma Analízist.

A Digitális Ökoszisztéma Analízis

A Digitális Ökoszisztéma Analízis a Progressive Digitális divíziója által kifejlesztett komplex, öt pillérből álló, digitális adatokon alapuló elemzési metodika. Célja a márka digitális ökoszisztémájának és az érintett piac digitális jellemzőinek feltárása, valamint az ezekre épített stratégiai és üzleti döntések meghozatalának segítése.

Célunk egy olyan digitális kutatási metodika megalkotása volt, amely

  • térbeli korlátok nélkül,
  • digitális eszközökkel és digitális adatok felhasználásával,
  • gyorsan,
  • az ügyfél oldaláról kis emberierőforrás-befektetéssel elvégezhető,
  • és mindezen túl a gyakorlatban jól használható, a döntéshozatalt támogató eredményeket ad.

Elemzési módszertanunk a hagyományos kutatási metodikáknál gyorsabb és olcsóbb megoldás, amely a döntéshozók számára könnyen értelmezhető, releváns, a gyakorlatban jól használható információkat nyújt a stratégiai tervezéshez.

A Digitális Ökoszisztéma Analízis felépítése

A Digitális Ökoszisztéma Analízis öt pillérre épül, melyek révén átfogóan feltérképezhető a márka digitális ökoszisztémája.

Az analízis öt pillére:

  • digitális láthatóság- és érdeklődéselemzés;
  • digitális konkurenskörkép-analízis;
  • saját digitális csatorna elemzése;
  • SEO-audit;
  • social listening.

Az elemzés során digitális adatokat elemzünk különböző analitikai szoftverek felhasználásával.

Digitális láthatóság- és érdeklődéselemzés

Segít megérteni az emberek viselkedését, keresési érdeklődésük jellemzőit, feltárja a brand és a konkurensek digitális márkaismertségét, valamint a brand és márka szempontjából releváns témakörök digitális láthatóságát.

Digitális konkurenskörkép-analízis

A versenytársak weboldalforgalmi és social aktivitási adatainak elemzésével feltérképezzük a konkurensek digitális kommunikációjának és hirdetési stratégiájának struktúráját, súlypontjait, szezonalitását, valamint az egyes csatornák szerepét.

Saját digitális csatorna elemzése

Megvizsgáljuk és értékeljük a brand jelenleg használt digitális csatornáit, megkeresve azok erősségeit és gyengeségeit, valamint rávilágítva az egyes csatornák közötti kapcsolatokra, szinergiákra.

SEO-audit

SEO-szempontból térképezzük fel a brand weboldalát, majd kijelöljük azokat a fejlesztési területeket, amelyek révén a weboldal a keresők számára optimálisabbá tehető, ezáltal javul annak organikus pozíciója a találati listákban.

Social listening

Az online térben elérhető tartalmak (socialmedia-bejegyzések, blogbejegyzések, kommentek, cikkek, fórumbejegyzések) kvalitatív és kvantitatív elemzésével vizsgáljuk a márka megítélését, továbbá célunk a fogyasztók igényeinek, fájdalompontjainak és az őket érdeklő, érintő témáknak megértése, feltárása.

A Digitális Ökoszisztéma Analízis tömör, érthető formában, üzleti szemlélettel készül, hogy a lehető leghatékonyabban tudja támogatni a stratégiai döntések meghozatalát. A kommunikációs stratégia kidolgozásának támogatása mellett jó alapot ad az üzenetek megfogalmazásához, a tartalomfejlesztéshez és a hirdetési stratégia kidolgozásához egyaránt.

Következő cikk

[[item.data.title]]

Előző cikk

[[item.data.title]]

Váltanál?